• START
  • TJÄNSTER
  • REFERENSER
  • FÖRETAGET
  • KONTAKT
 Stefan Björklund Husgrunder & Markplanering AB
För mig är det viktigt att du som kund ska känna dig trygg när du anlitar mig. Jag använder allt mitt kunnande som jag har samlat på mig och kan därmed göra en effektiv tidsplanering för varje uppdrag. Du får ett prisförslag som täcker in alla kostnader från början till slut.
   För att jag själv ska ha överblick under arbetet arbetar jag alltid med ett uppdrag i taget. Detta gör att det inte blir några onödiga väntetider och jag finns alltid tillgänglig när det behövs. 
 
Jag erbjuder bl.a. följande tjänster:
• Arbete med husgrunder och schaktning för grunder.
• Dräneringar och utvändiga VA - arbeten.
• Olika former av plattläggning, även smågatsten.
• Infiltrationer och grävning för jordvärme.
• Murarbeten.
• Rådgivning och planering.
  Läs mer under Tjänster

För personlig kontakt och rådgivning om alla typer av markarbeten ring Stefan på 070-607 66 84 eller e-posta till info@stefanbjorklund.se
 

 

Vamsta 111, 834 98 Brunflo, Tel. 070 - 607 66 84, E-post: info@stefanbjorklund.se