• START
  • TJÄNSTER
  • REFERENSER
  • FÖRETAGET
  • KONTAKT
 


Med 16 års samlade kunskaper och erfarenheter som grund startade jag företaget Stefan Björklund Husgrunder & Markplanering AB.
   Som min kund kan du dra nytta av mitt kunnande på olika områden plus effektiv tidsplanering och helhetsansvar. Du får ett förslag med pris som täcker in arbetet från början till slut. Tänk även på möjligheten att använda rotavdraget som reducerar arbetskostnaden. 
 
För personlig kontakt och rådgivning om alla typer av markarbeten ring Stefan på 070-607 66 84 eller e-posta till info@stefanbjorklund.se

Vamsta 111, 834 98 Brunflo, Tel. 070 - 607 66 84, E-post: info@stefanbjorklund.se